URBANIZMUS

THE ROYAL SPA – MORAVANY NAD VÁHOM

rok 2008

urbanistická štúdia

arch. kancelária Arch. Mravca – Bratislava / Mravec, Jablonský, Jakubek, Majcher, Chmelár, Čonka/


 

UBYTOVACÍ A REKREAČNO-ŠPORTOVÝ KOMPLEX – LIPTOVSKÁ OSADA

rok 2008

urbanistická štúdia

arch. kancelária Arch. Mravca – Bratislava / Mravec, Jablonský, Majcher /


 

HYBE – PENAŽNÔ

rok 2013

zastavovacia štúdia

arch. Majcher a arch.Jablonský