PRIEMYSELNE STAVBY

DHL, PREVÁDZKOVÝ A OPERAČNÝ SERVIS, LETISKO M.R.

rok 2002

projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

prístavba haly, stavebné úpravy jestv. admin. objektu

arch. kancelária Arch. Mravca – Bratislava / Mravec, Jablonský, Jakubek /


TRAMICO -NOVOSTAVBA ZÁVODU,SENEC

rok 2004-2005

dokumentacia pre uzemné rozh., projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

novostavba

arch. kancelária Arch. Mravca – Bratislava / Mravec, Jablonský, Jakubek /


VÝROBA OMIETKOVYCH ZMESI SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA, BA

rok 2006-2007

projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

novostavba a stav. upr. jestv. admin. objektu

arch. kancelária Arch. Mravca – Bratislava / Mravec, Jablonský, Jakubek /


IMEC – SOKOLOVCE

rok 2008

dokumentacia pre uzemné rozhodnutie

novostavba a stav. upr. jestv. admin. objektu

arch. Jablonský a arch. Jakubek