OBYTNÉ BUDOVY


HOTEL

architektonická súťaž 2014

arch.Jablonský, arch. Majcher


RD Východná

rok 2015

architektonická śtudia, projekt pre SP

arch.Jablonský, arch. Majcher


RD BB

rok 2014

architektonická śtudia

arch.Jablonský, Ing.Ivanko


RD Kalinovo

rok 2014

architektonická śtudia

arch.Jablonský


RD Stosice

rok 2014

architektonická śtudia, projekt pre SP

arch.Jablonský


RAČA SLANEC JUH

rok 2004

urbanisticko-architektonická súťaž

noovstavby

arch. kancelária Arch. Mravca – Bratislava / Mravec, Jablonský, Jakubek /


RADOVE RD – BB

rok 2009

architektonická štúdia

novostavby

arch. Jablonský


RD KALVARIA

rok 2010

architektonická štúdia

novostavba

arch. Jablonský / zastavovaciu štúdiu územia kalvárie riešil spoločne Cech architektov RK /